Smittetal, TestCentre, Vaccination og Genåbning

Fredag 23. april 2021   -  

416 nye positive  -  192(-15) indlagte

Klik på Kort for Kommunekurver
Tal og farver angiver det ugentlige smittetal pr. 100.000 personer

Testcentre


     -   Klik i Kort for Nærmeste Center/Zoom

Testtype:      Udbyder:

Sted:

Adresse:

Åbningstider:

Tidsbestilling:

Vaccinationsoversigt


Vaccinationsplanen følger Sundhedsstyrelsens plan af 17. marts 2021.
Efter planen udføres vaccinationer fremover alene efter aldersgrupper.
Sundhedspersonale og de ældste aldersgrupper har betydelig overvægt af kvinder.

Information til Bedømmelse af Genåbning

Smittereduktionsfaktorer
Disse faktorer skal hjælpe os med at holde Corona-smittetallene nede. Med et kontakttal omkring 4 for den engelske virus, vil smittetallene stige, når de samlede smittereducerende bidrag er under 75%, og falde, når de er over 75 %. Det fremgår, at bidraget fra Restriktioner og Adfærd er vigtigt helt indtil juni.
Forventet effektivitet af vacciner:
  1. 14 dage efter 1. stik – 60-70 % beskyttelse mod sygdom
  2. 14 dage efter 2. stik – 85-90 % beskyttelse mod sygdom
Der er indregnet en 'sæson'-bekyttelse mod smitte på op til 45 %
Vaccinationsplanen følger Sundhedsstyrelsens plan af 17. marts 2021
Virknings-tallene er taget fra Bernal, et.al. undersøgelse af engelske tal for personer over 70 år
Tal og farver angiver den procentdel af befolkingen, der forventes at have haft sygdommen og derfor nu må betragtes som immune.

I tallene er indregnet et 'mørketal' på 30 %svarende til, at 30% flere end de officielt testede og registrerede har været smittede.

Andre sites med kort over Verden og Europa

Med 2-ugers trendline. Hurtig.
Med tidskurver. Lidt forvirrende
Detaljeret. Med tidskurver. Ikke alle lande
Med regioner. Langsom ESRI løsning